Ymarferion

Cynhelir ymarferion rhwng Fis Medi a Mis Mai

ar

 

Nos Fercher o 7.30 tan 9.30 yr hwyr

 

y man cyfarfod arferol yw

 

Capel Bethesda,

Stryd Newydd, Yr Wyddgrug,

Sir y Fflint. CH7 1NZ

 

ond defnyddir canolfannau eraill yn achlysurol.