Cymdeithas Gorawl yr Wyddgrug a'r Cylch

 

Wedi'r lleoli yn nhref farchnad hanesyddol yr Wyddgrug,

mae'r Gymdeithas Gorawlyr Wyddgrug a'r Cylch yn Gr Cymysg

gyda rhyw 100 o aelodau, sy'n canu gweithiaucorawl y Meistri ynghyd

darnau llai. Cynhelir dau gyngerdd yn flynyddol - Cyngerdd Nadolig, fel arfer yn Eglwys y Plwyf,

a Chyngerdd Gwanwyn mewn gwahanol canolfannau. Yn ddiweddar,

canodd y Cr dwywaith yng Nghadeirlan Llanelwy gan ganu

Requiem gan Brahms a Carmina Burana gan Carl Orff.

 

Mae'r Cr yn barod i dderbyn aelodau newydd ac estynnwn

groeso i chwi ymuno ni.

 

Nid yw profiad canu corawlyn hanfodol felly, beth amdani?

 

Ymarferion Forthcoming Concerts Pwy yw Pwy
Contact Us Essential Information for Choir Members Biographies

Local Concert Information

Choir Picture

Links

Help with Learning Music