Who's Who / Pwy yw Pwy 2016 / 2017

President / Llywydd: Tim Stuart

Chair / Cadeirydd: Mrs. Eirlys Jones

Musical Director / Cyfarwyddwr Cerddorol: Mr. Trystan Lewis

Accompanist / Cyfeilydd: Mr. Philip Knowles

Hon. Secretary / Ysgrifennydd: Mrs. Gail Roberts

Ticket Secretary:      Mrs Sue Roberts 

Hon. Treasurer / Trysorydd:      Mrs. Marion Webb       

Stage Manager:     Mrs. Elizabeth Jones

Librarian / Llyfrgellydd:    Miss Glenys Hughes           

Press & Publicity / Swyddog Cyhoeddusrwydd:      Mrs. Jane Kay       

Fundraising & Social Events: Mrs. Sheila Wilson

Website: Mr. Philip Culver

 

Voice Reps / Cynrychiolwyr y Lleisiau:

Soprano: Mrs Pat Brackley

Alto: Mrs Margaret Jones

Tenor: John Lewis

Bass:

Back to first page