Who's Who / Pwy yw Pwy 2018 / 2019

President / Llywydd: Tim Stuart

Chair / Cadeirydd: Mrs. Eirlys Jones

Musical Director / Cyfarwyddwr Cerddorol: Trystan Lewis

Accompanist / Cyfeilydd: Philip Knowles

Hon. Secretary / Ysgrifennydd: Mrs. Gail Roberts

Ticket Secretary:      

Hon. Treasurer / Trysorydd:      Mrs. Marion Webb       

Stage Manager:     Mrs. Elizabeth Jones

Librarian / Llyfrgellydd:    Mrs Jane Kay           

Fundraising & Social Events: Mrs. Sheila Wilson

Website: Philip Culver

 

Voice Reps / Cynrychiolwyr y Lleisiau:

Soprano: Mrs Pat Brackley

Alto: Mrs Margaret Jones

Tenor: John Lewis

Bass: Godfrey Williams

Back to first page