Music Director

 

Mr. Trystan Lewis B.A.(Aberystwyth). M.Mus.(L/pool)

took up his appointment as Arweinydd/Conductor

in September 2010.

 

 

Mae Trystan wedi ymwneud chorau y rhan fwyaf oi oes; arweiniodd Gr Aelwyd Pantycelyn

am ddwy flynedd gan ennill dwy flynedd ar y tro gyda Chr Cymysg a Meibion yr Aelwyd hwnnw. 

Penodwyd ef yn arweinydd Cr Maelgwn wyth mlynedd yn l ac o dan ei faton, maent wedi ennill

Cystadleuaeth y Sealink, Y Genedlaethol ddwywaith (2005 a 2009) a buont yn rownd derfynol

Cystadleuaeth y BBC. Bun organydd yn y Tabernacl, Aberystwyth tran fyfyriwr ac maen canur

organ yn achlysurol yn St Johns Llandudno ac yn gyson ym Methel a Pheniel, Deganwy. 

Mae wedi arwain bron i ddau gant o Gymanfaoedd Canu gan gynnwys Canada a Chymanfa Gogledd

America yn ogystal nifer o rai ar y teledu ar radio. Mae galw arno fel unawdydd bs-bariton,

bun canu gyda Chymdeithas Gorawl Llanelli llynedd a gwahoddwyd ef yno eto eleni. 

Maen unawdydd cyson yng nghyngherddau St Johns Llandudno ac enillodd yr unawd Hen Ganiadau

yn y Bala 2009. Maen feirniad cenedlaethol ac wedi beirniadu mewn bron i ddau gant o eisteddfodau. 

Enillodd ei radd gyntaf B.A. yn Aberystwyth ac enillodd radd M.Mus. llynedd o Brifysgol Lerpwl mewn

Astudiaeth Llais a Harmoni a Gwrthbwynt.  Ef yw arweinydd a sefydlydd  Cr Cymysg

Dyffryn conwy i berfformio cyfanweithiau gyda cherddorfa ac mae newydd gael ei benodin arweinydd

Cymdeithas Gorawl yr Wyddgrug ar cylch.  Mae ef ai wraig Llinos, yn cadw Siop Lyfrau Lewis

yn Llandudno, sef siop lyfrau ail-law a newydd yn ogystal siop goffi.

 

Trystan Lewis has been involved with music, and particularly choirs, for most of his life. 

He conducted Pantycelyn choir to two national wins whilst an undergraduate at the University of Wales

at Aberystwyth.  He was appointed Musical Director of the Maelgwn Male Voice Choir at 22 years of

age and they have won the Sealink competition, the National Eisteddfod twice and were finalists in the

BBC Choir Competition. Whilst at Aberystwyth he was organist of the Tabernacle, and is an organist

at St Johns Llandudno and Bethel and Peniel, Deganwy.  He has conducted over 200 Cymanfaoedd Canu

singing festivals, including Canada and the North American Festival, as well as on television and radio. 

He is a busy bass-baritone. He sang with the Llanelli Choral Society in 2009 and has been invited

again in 2010.  He is also a regular soloist at the St. Johns concerts in Llandudno and he won the

Open Welsh Solo at the National Eisteddfod in Bala in 2009.  He is an adjudicator as well being

Musical Director of Cr Cymysg Dyffryn Conwy, which he founded, and has conducted in performances

with the North Wales Philharmonia Orchestra. His most recent appointment is Musical Director of the

Mold Choral Society. He gained an M.Mus. degree from Liverpool University in 2009 in Voice

Technique and Harmony and Counterpoint. Trystan and his wife Llinos run 'Lewis Bookshop' in

Llandudno which specialises in new and second-hand books as well as having a coffee shop.

 

 

Back to first page